Integritetspolicy Furulund

Om datalagring för dig som medlem

Allmänt
Denna policy beskriver hur BID- Furulunds i samverkan  (org. nr , 559209–5375) nedan benämnd Furulunds i samverkan  , hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig
Furulunds i samverkan  är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.
Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kundklubb. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.
Användning av information
 Furulunds i samverkan  behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, abonnemang, fakturering och tillhandahållande av support.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
• Lämna driftinformation samt information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Furulunds i samverkan  och utvalda samarbetspartners tjänster.
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
• Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data
Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Furulunds i samverkan, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen
Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Furulunds i samverkan  och våra samarbetspartners eller medlemsföretags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Furulunds i samverkan  , till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst


Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Furulunds i samverkan  kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Om cookies och hur de används på furulundpartille.se
Webbplatsen furulundpartille.se innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att få statistik och ge besökare tillgång till olika funktioner. Dessa cookies hjälper oss att göra så att hemsidan fungerar bättre, är mer säker och bättre förstå hur hemsidan presterar och vilka delar på hemsidan som är mest intressanta för våra besökare.

På denna webbplats används cookies för att komma ihåg besök och för att samla generell besöksstatistik. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion. Var medveten om att om du väljer att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan det innebära att vi inte kan ge dig den servicen vi eftersträvar.

Precis som de flesta webbplatser använder vi tredjepartscookies. Dessa används främst för att förstå hur hemsidan presterar, hur användare interagerar med hemsidan, hålla hemsidan säker och för att förbättra användarupplevelsen.

Vi använder Google Analytics för att få statistik kring hur många som besöker hemsidan, vilka delar på vår hemsida som besöks mest och varifrån trafiken kommer.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy
BID- Furulunds i samverkan äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.
Vår kontaktperson är Marianne Sörling.